För- och nackdelar med att plugga ekonomi utomlands

För- och nackdelar med att plugga ekonomi utomlands

En svensk civilekonomutbildning är kompatibel med kurser som ges på många universitet, framförallt inom EU. Det betyder att du kan gå kurser utomlands som du sedan kan tillgodogöra dig i din examen. Ett annat alternativ är naturligtvis att utbilda sig helt och hållet i ett annat land. För en stor majoritet av alla som pluggar i ett annat land blir det en positiv erfarenhet i slutändan. Därmed inte sagt att alla borde plugga utomlands. Många som avstår gör det säkert på goda grunder.

I den här texten ska vi gå igenom hur vi ser på detta med utlandsstudier med hjälp av två enkla punktlistor, för respektive emot det här med att plugga utomlands. Sen får du själv avgöra vilka argument som är relevanta för just dig och hur tungt de egentligen väger, även ur ett ekonomiskt perspektiv.

Fördelar med att plugga utomlands

 • Det är givande på många plan att vistas i ett annat land. Räkna med många oförglömliga upplevelser. Du växer som person helt enkelt.
 • Språkkunskap är väldigt eftertraktad, inte minst bland ekonomer. Här får du dem på köpet! Självklart kan du även välja att plugga just ett främmande språk som komplement till din ekonomiutbildning.
 • Att plugga utomlands en termin eller mer visar på en framåtanda som många arbetsgivare värdesätter.
 • Väljer du mellan alla världens universitet har du goda möjligheter att hitta en utbildning som ger dig precis den kompetens du vill ha. Du kan alltså hitta kurser som inte ges i Sverige.
 • Är du väldigt kvalificerad kan du komma in på universitet som är högre rankade än de bästa svenska universiteten.
 • Att plugga i ett annat land öppnar en större arbetsmarknad än om du tillbringar hela din studietid i Sverige.
 • Universitet med internationell inriktning lockar ofta väldigt intressanta människor som du kan lära dig mycket av. Och som kan lära sig av dig!

Nackdelar med att plugga utomlands istället för i Sverige

 • Om du inte lyckas få stipendier är det en ganska stor merkostnad att resa till, och plugga i ett annat land. Ibland kan du kompensera för det genom att plugga i ett land där ditt svenska studiemedel räcker längre än i Sverige.
 • Att lösa allt det vardagliga är krångligare och tar mer tid i anspråk än om du pluggar på hemmaplan. Du får helt enkelt mindre tid över till studier.
 • Det är inte säkert att du kommer att ha tillgång till ditt kontaktnät på samma sätt som om du pluggar i samma land som det du sedan kommer att arbeta i. Du riskerar att “investera” i relationer som inte är betydelsefulla på sikt. Rent professionellt.
 • Om du inte redan kan språket i landet du flyttar till kan det bli svårare för dig att tillgodogöra dig utbildningen.
 • Det är inte alltid så lätt att värdera kvalitén på utbildningen som ges på ett utländskt universitet.

 

 

dante