Måste man plugga för att bli ekonom?

Måste man plugga för att bli ekonom?

I den här texten kommer vi att försöka svara på om det bara är civilekonomer som jobbar med ekonomi ute på företagen i landet, eller om man kan komma in i yrket på något annat sätt.

Det krävs höga betyg för att komma in på de bästa skolorna

Civilekonomprogram kan vara svåra att komma in på och kräver alltså att du har antingen höga betyg från gymnasiet eller ett riktigt bra resultat på högskoleprovet. Skillnaderna i antagningskrav är dock mycket stora beroende på vilken skola det gäller. Det är en av anledningarna till att det anses vara betydelsefullt vilken skola du gått på när du är klar med din examen och söker ditt första arbete.

En ekonomiutbildning som kräver att du är fokuserad och målmedveten

Om du vill bli jurist gäller det att du skriver VG på i princip alla tentor för att ha en chans på de bästa jobben. På ett civilekonomprogram är det inte riktigt så, och på många kurser kan du bara bli anting underkänd eller godkänd. Flera kurser är dock relativt svåra och om du inte pluggar så kommer det inte att hålla i långa loppet. Då tappar du den grund som krävs för att du ska kunna tillgodogöra dig kommande moment.

Kan man inte vara självlärd som ekonom?

Det är extremt sällsynt att man får en kvalificerad tjänst inom ekonomi utan att ha en kvalificerad utbildning inom just det området. I många andra branscher kan man vara självlärd och bygga upp en portfolio eller ett CV som väger mycket mer än en universitetsutbildning, men när det gäller ekonomitjänster behöver du alltså plugga och utbilda dig för att ha en rimlig chans att få ett jobb. Självklart kan du bli ekonomiansvarig i ditt eget eller annat mindre företag utan att vara civilekonom. Men om verksamheten växer brukar det löna sig att plocka in en expert på området.

Alternativa utbildningsvägar

Vissa av de arbetsmoment som ekonomer sysslar med kan du plugga utanför ekonomprogrammen. Du kan till exempel gå en KY-utbildning i redovisning och använda den till att toppa en examen i kommunikationsvetenskap, data eller ledarskap, och på så sätt krångla dig fram till ett riktigt bra jobb som ekonom. Detta är dock ganska ovanligt och det är rimligare att göra tvärt om. Att toppa en civilekonomexamen med något annat.

 

 

dante