Vilka ekonomiutbildningar är det som gäller?

Vilka ekonomiutbildningar är det som gäller?

Genom att göra en grov förenkling kan man säga att det bara finns en ordentlig universitetsutbildning inom ekonomi. Det är det fyraåriga program som leder till att du blir civilekonom eller får en master inom ekonomi. Detta program ges av omkring tio universitet och högskolor i Sverige. En stor del av alla kvalificerade tjänster inom ekonomi kräver att du har en civilekonomexamen som tecken på att du har genomgått denna utbildning.

Du kan även läsa kortare utbildningar inom ekonomi på hög nivå och till exempel ta en fil kand i ekonomi. Det räcker dock inte för att du ska kunna konkurrera om de bästa jobben med någon som har en civilekonomexamen. Kortare ekonomiutbildningar kan dock vara perfekt om du har ett annat huvudämne och vill förbättra din konkurrenskraft genom att komplettera den med kunskap inom ekonomi.

Bolognamodellen och svenska civilekonomexamen

Idag finns två konkurrerande system när det gäller examinering av civilekonomer. De flesta universitet och högskolor följer Högskoleverkets riktlinjer för hur dessa utbildningar ska anordnas, men ett par av våra främsta utbildningsinstitutioner har valt att stå utanför. Det gäller bland annat Handelshögskolan i Stockholm, som kanske är den mest kända och högst ansedda civilekonomutbildningen i Sverige idag.

Företagsekonomi eller nationalekonomi?

När man gått två år av civilekonomprogrammet är det dags att välja sin huvudinriktning. De flesta väljer företagsekonomi, den andra möjligheten är nationalekonomi. Företagsekonomi fokuserar på hur det enskilda företaget kan skapa och hushålla med resurser på ett så effektivt sätt som möjligt. Det är den kompetens som efterfrågas av de flesta arbetsgivare som vill anställa en civilekonom. Som företagsekonom kan du specialisera dig på till exempel entreprenörskap, redovisning eller spedition.

Som nationalekonom specialiserar man sig på stora samhällsekonomiska drivkrafter och processer. Vad orsakar inflation och vad får den för konsekvenser? Hur påverkas valutapolitiken i ett land av skeenden på den internationella valutamarknaden? Det är exempel på frågor som en nationalekonom, beroende på specialisering, kan besvara.

Var hittar man den bästa ekonomiutbildningen?

Det är naturligtvis svårt att säga vilken utbildning som är bäst. Det är många faktorer som avgör det, och det är inte säkert att en skola som anses höra till toppskiktet, på objektiva grunder, har vad just du är ute efter. Det kan dock vara kul att veta vilka ekonomiutbildningar som rankas högst i världen enligt en av de mest ansedda universitetsrankingarna; QS World University Rankings. 2017 såg toppen ut så här i kategorin “Business and Management”:

  • 1. Harvard University
  • 2. London Business School
  • 3. Insead (Seine-et-Marne, Frankrike)
  • 4. Massachusetts Institute of Technology (MIT)
  • 5. University of Pennsylvania

Kända elituniversitet som Stanford, Oxford och Cambridge placerade sig alltså sämre än dessa fem. Dessa utbildningar är oerhört svåra att komma in på. Ofta räcker det inte med akademiska meriter av mycket hög klass, utan du skriver en ansökan som måste framställa dig som en potentiell framtida ledare med både passion och talang för ekonomi och ledarskap.

På samma lista placerar sig Lunds universitet och handelshögskolan i Stockholm på plats 51-100. Uppsala Universitet, Linköping universitet och Stockholms universitet hamnar i gruppen 151-200. Vi tycker att det är värt att notera att Copenhagen Business school har den just nu klart högst rankade ekonomutbildningen i Norden.

Hur väljer man skola?

Om vi leker med tanken att du är fri att välja vilken studieort som helst så är det en bra idé att titta lite närmare på vilken eller vilka professorer som är knutna till utbildningen. Läs på om dem och välja gärna ett program som leds av någon eller några professorer som du får ett gott intryck av.

 

 

dante