Startsida

Ta till vara på studietiden

De flesta av oss pluggar bara en gång i livet på högskola eller universitet. Det brukar handla om en intensiv period där man ska hinna med och uppleva mycket, samt rusta sig inför arbetslivet på bästa möjliga sätt. På den här hemsidan vill vi presentera material som är användbart för dig som vill ta till vara på studietiden på bästa sätt. Eftersom vi som ligger bakom sidan är före detta ekonomistudenter vänder vi oss särskilt till dig som funderar på att plugga just ekonomi, eller som redan påbörjat en utbildning inom det området.

Som nybliven student brukar man få mycket information om hur saker och ting funkar från olika håll. Mycket är rena självklarheter. Vi vill istället försöka presentera tips som kanske inte är så självklara och som bygger på vår egen studietid. Sådant vi hade velat veta när vi började plugga, men som ingen berättade för oss då, har en given plats på den här sidan!

Studentekonomi, utbildning och arbetsliv

För att göra sidan mer lättnavigerad har vi valt att dela in materialet i tre olika områden. Arbetsliv, utbildning och studentekonomi.

Texter som vi sorterar in under arbetsliv kan handla om att välja en utbildning som innebär att man har bra chans att få jobba med sådant som man faktiskt gillar. Vi kommer också att titta på vad som ingår i de yrkesroller man kan ha som ekonom, och på hur vi tror att arbetsmarknaden för ekonomer kommer att utveckla sig i framtiden. Det kommer alltid att finnas behov av ekonomer men uppgifterna förändras, bland annat på grund av att tekniken utvecklas. Att vara ekonom kommer bland annat att handla om att ta beslut utifrån allt större datamängder men med allt effektivare hjälpmedel.

Vad texter märkta med “Utbildning” kommer att handla om är kanske inte så svårt att lista ut. Vilka ekonomiutbildningar har högst anseende, hur funkar det att plugga utomlands och vilka ämnen ska man komplettera med ifall man vill höja sitt värde på arbetsmarknaden? Det är tre av de frågor vi kommer att försöka ge svar på här. Som ekonom kan man jobba i alla länder, så länge man behärskar språket som talas i landet, och det anses ofta vara en stor merit att ha pluggat utomlands en eller ett par terminer. Utlandsstudier är därför något som vi också kommer att skriva om här.

Under studietiden har de flesta förhållandevis lite pengar att röra sig med, samtidigt som man befinner sig i en period i livet när man har alla möjligheter att berika sig med resor och upplevelser. Det är helt enkelt svårt att få pengarna att räcka till. God studentekonomi handlar inte bara om att ha råd att ta ut svängarna under tentafester utan det är också en fråga om studiero. Den som har pengar över till hämtmat i en intensiv pluggperiod sparar tid som kan användas till studier. Det finns mycket man kan göra för att förbättra sin ekonomi under studietiden, och vi som skriver på den här sidan har samlat på oss en hel del tips som vi kommer att dela med oss av.

Ta gärna del av vår blogg

Bloggen kommer vi att använda till kortare texter och tips som vi tycker är intressanta inom ämnet. Det kan komma att handla om nya kurser, nya siffror om arbetsmarknaden för ekonomer eller bara en länk till en sida med utförsäljning på kurslitteratur. Detta är ingen personlig blogg, och vi har valt att skriva mer informativt än personligt.

Kontakta oss

dante