Olika jobb efter ekonomiutbildning

Olika jobb efter ekonomiutbildning

Att man kan jobba med olika saker som ekonom förstår man snabbt om man har minsta intresse för ekonomi. Med det menar vi inte att du som civilekonom förväntas kunna lite om det mesta, utan det är snarare specialisering som gäller. Precis som inom läkaryrket. Det är bara om du jobbar som ensam ekonom på ett litet företag som du kan behöva vara en “generalist”. Ditt yrkesliv kommer annars att se helt olika ut beroende på vad du väljer att plugga under de senare åren av din utbildning. Här vill vi bara ge några ord på vägen till dig som just börjat fundera på om det här med ekonomi skulle kunna vara något för dig.

Fokus på det enskilda företaget eller de stora ekonomiska processerna

En vattendelare är om du vill arbeta med att skapa värde på ett enskilt företag eller en organisation. Som till exempel redovisningskonsult eller Key Account Manager. Att jobba med stora processer handlar istället om att analysera ekonomiska skeenden och se hur de påverkar varandra. Nu är vi inne på skillnaderna mellan företagsekonomi och nationalekonomi som du kanske förstått. Oftast jobbar företagsekonomer med att tillämpa nationalekonomers modeller och förutsägelser på verksamheten i det företag där de är anställda. Det handlar på sätt och vis om teori kontra praktik. Det gäller dock att den som gjort ett tydligt val inte helt tappar kontakten med det andra området.

Vill du jobba med siffror eller människor?

Som ekonom kan du ha ett väldigt självständigt arbete där du i princip sitter ensam på kontoret och samlar in, och tolkar data hela dagarna. Resultat av ditt arbete är kanske en promemoria som du skickar via mail till din chef eller en kund. Den information du behöver för att fullfölja dina arbetsuppgifter finns med stor sannolikhet online. Även om det kanske låter som en extrem situation väljer allt fler företag att arbeta med färre fysiska möten och medarbetare som är mer och mer självständiga. Särskilt konsulter med egna firmor har det ofta på detta sätt.

Många civilekonomer hamnar inom ledarskap och försäljning. Där är det din prestation under möten människor emellan som avgör hur framgångsrik du kommer att vara. En stor del av ditt arbete kan komma att handla om att lyssna på andra, och att företräda ditt företag på ett så bra sätt som möjligt på konferenser, kundmöten och under workshops. Självklart finns det även gott om jobb mellan dessa extremer för dig som kan hantera både siffror och människor!

 

 

dante